top
Mik az angyalok?
Az angyaloknak nincsen szárnyuk, a szárny a segítség és a védelem szimbólumaként, motívumaként jelenik meg. Az angyalok a spirituális szellemvilág jó lelkei -  felsőbbrendű szellemek, akik segítenek jelekkel és üzenetekkel. Ezeket a jeleket sokszor nem vesszük észre, nem figyelünk rá. A jós a kártyán és ingán keresztül értelmezi a jeleket és üzeneteket.
Egyes emberek képességet kapnak az angyalokkal való kommunikációra, jóslásra, az eltitkolt múlt megismerésére, sőt ennél többre is: spirituális hatalommal pozitív irányba tudják befolyásolni a jövőt.
JÓSLÁS

A jóslást nem csak előrejelzésre, hanem egyes dolgok tisztázására is használhatjuk, új nézőpontból láthatjuk önmagunkat és a körülvevő világot. Nagy hasznát vehetjük, ha meg vagyunk zavarodva, vagy változtatni szeretnénk az életünkön.

Választ kaphatunk a problémák okaira, kialakulására és idejére, segít döntést hozni az élet minden területén. Útmutatást nyújt a minket körülvevő helyzetek és személyek értékeléséhez.

Az eseményeknek nem kell feltétlen bekövetkeznie, mindig szabad akarattal rendelkezünk. Az események saját vagy mások tettei, vagy tétlenségei nyomán következnek be.

A jós nem csak megmutatja és figyelmeztet a jövőre, hanem próbál segíteni a baj elkerülésében. Azonban egyes dolgoknak meg kell történnie a karma törvénye szerint.

Cinikusan lehetne kérdezni a lottószámokat, mert gazdagságra vágyik valaki, ám a karma törvénye szerint azt kapsz, amit megérdemelsz!

 

SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS

Minden embert és állatot léleknek kell tekinteni. A lélek halhatatlan és újjászületik az Őt megillető formában, helyen és sorsban: az előző életben elkövetett tettekért ás bűnökért felelni kell - szenvedni, de a lélek lehetőséget kap a jóvátételre. Egyes dolgok ezért elkerülhetetlenek, mert a lélek fejlődéséhez szükséges - a jó és rossz dolgok bekövetkezése előző életünk számvetései.

Azok az emberek, akik elfogadják és megértik a karma törvényét - azt kapsz, amit megérdemelsz - nem fognak rossz tetteket elkövetni, ölni, mert ők tudják, hogy az igazi büntetés nem a börtön lesz, hanem az, hogy a következő életében bűnhődni fog egy nehéz sorsban: nyomorúságos életkörülményei lesznek, vagy akár nyomorékon születik meg az életre.

A spiritiszta feladata nem az, hogy csodát tegyen, hanem az, hogy az embereket rávezesse a spirituális fejlődés útjára. Ha az ember másként gondolkodik és vélekedik egyes dolgokról, akkor máshogy fogja látni a világot és tetteiben mérvadó lesz ez a látásmód. Azon látásmód, hogy az emberi élet nem öncélú, egy magasabb rendű célt és értelmet szolgál.

"Út egy szebb és jobb élet felé" - Tegyük szebbé, jobbá a világot!"

Hangelos Rolandos Josephes
www.angyalokkal.hu

lábléc